Kuus küsimust autokooli kohta

Rapla Autokooli e-õpe ja õppesõit

Rapla Autokooli järgmine autojuhilubade kursus algab 20. veebruaril. Meie käest küsitakse tihti, kuidas õppetöö välja näeb ja kuidas kooliks valmistuda. Vastame siin kuuele enim esitatud küsimusele.

 

1. Kui vanalt võib tulla sõiduauto kursusele?

Sõiduauto ehk B-kategooria sõiduki juhiloa saamise ajaks peab juht olema 18-aastane. Kursusele tulemiseks peab olema vähemalt 15,5-aastane.

Piiratud juhtimisõiguse võib saada alates 16. eluaastast ja need saad vahetada esmase juhiloa vastu 18-aastaseks saamisel. Piiratud juhtimisõigusega võib sõiduautot juhtida tingimusel, et kõrvalistmel on alaealise juhi seaduslik esindaja või tema kirjaliku nõusolekuga isik, kes on omanud B-kategooria juhiluba vähemalt kaks aastat ning kes on kaine. Kursusele tulemiseks peab olema vähemalt 15,5-aastane.

Alusta õpingutega kui su vanus on piisav, et läbida kursus ja seejärel sooritada ka eksamid Maanteeametis. Teooriaeksamit saad teha kuus kuud enne 18-aastaseks saamist ja sõidueksamit kolm kuud enne vanuse täitumist.

2. Kuidas toimub teooriaõpe?

Juhiloa omandamiseks peab läbima 30 x 45 minutit teooriaõpet. Tunnid toimuvad Raplas aadressil Tallinna mnt 17. Klassiõppe toimumise kellaaeg lepitakse osalejatega kokku esimeses tunnis.

Rapla Autokoolis saab teooriakursuse läbida ka veebipõhiselt e-õppes enda valitud ajal ja kohas teooria.ee lehe kaudu. Selle kohta saad täpsemalt lugeda e-õpet tutvustavalt lehelt.

3. Millal toimuvad sõidutunnid?

Minimaalselt peavad kõik õpilased läbima 23 sõidutundi pikkusega 45 minutit, millest üks tund pimeda ajal sõitmise õpet ning üks tund libedasõidu õpet läbitakse Pärnus Aide Autokoolis. Õppesõitude toimumise ajad lepib iga õpilane kokku oma isikliku sõiduõpetajaga. Tunnid peaksid enamasti toimuma valgel ajal, sest õhtune sõiduõpe ei anna sulle piisavalt kogemusi liikluses hakkama saamiseks.

4. Mis koolitusi veel peab läbima?

Kehtiva esmaabi tõendi puudumisel peab läbima ka 16-tunnise esmaabikoolituse. Selle toimumise aeg teatatakse pärast autokooli kursuse algust.

5. Kui kaua autokool kestab?

Autojuhilubade kursuse minimaalne pikkus on kuus nädalat. Lisaks pead arvestama sõidutundideks kuluva ajaga. Soovitame autokoolis käimise planeerida selliselt, et õppetöösse ei tuleks pikki pause. Teooria- ja sõidutunnid peaksid toimuma võimalikult lühikese aja jooksul, et õpitu ei ununeks. Meie kogemus näitab, et pärast pausi uuesti alustades tuleb tihti materjali omandamist otsast peale alustada, millega kaotad nii aega kui ka raha.

6. Milliseid dokumente on vaja autokooli tulles?

Kursuse esimesel päeval palume kaasa võtta isikut tõendava dokumendi, ühe dokumendifoto ja tervisetõendi. Enne tervisetõendi taotlemist perearstilt peab täitma ja digitaalselt allkirjastama tervisedeklaratsiooni patsiendiportaalis.

 

Rapla Autokoolis algab järgmine B-kategooria kursus 20. veebruaril. Tutvu kursuse kirjelduse ja hinnakirjaga ning registreeru siinsamas lehel.